Energiklass

Skärpta ekodesignkrav på pannor, värmepumpar, varmvattenberedare och ackumulatortankar

2017-09-27

Den 26 september 2017 trädde utökade ekodesignkrav för pannor, värmepumpar, varmvattenberedare och ackumulatortankar i kraft. Det handlar dock om sedan tidigare kända krav i ekodesignförordningarna 813/2013 och 814/2013. För värmepumpar höjs säsongsmedelverkningsgraden från 100% till 110% för högtemperaturvärmepumpar samt från 110% till 125% för lågtemperaturvärmepumpar. Kravnivåerna för tappvarmvattenberedning ökar kraftig med mellan 145%-200% relativt de tidigare kravnivåerna. Dessa nivår är dock ur ett värmepumpperspektiv mycket låga. Ekodesignkraven påverkar i sig inte energimärkningen av värmepumparna. Det kan dock nämnas att efter 26 september kommer lägsta energimärkningsklass för högtemperaturvärmepumpar fortfarande ligga på nivån A+ medan nivån A+ ej längre kommer vara tillåten för lågtemperaturvärmepumpar. Ny lägstanivå blir för dessa A++.

Ackumulatortankar som är mindre än 2000 liter, får en skärpning i kravet på värmeförlusternas storlek mellan 15%-45% . Kravet på värmeförlusternas storlek beror volymen på ackumulatortanken. Sedan tidigare ska alla ackumulatortankar som är mindre än 500 liter vara energimärkta och den 26 september öppnas även en ny klass, A+, upp på energimärkningen. Därmed försvinner den lägsta klassen G.

Kraven för ekodesign och energimärkning ska ses över senast 2018 mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett sedan de antogs. En förstudie inför revideringen startades i juni 2017 av EU-kommissionen och kommer att pågå i 22 månader.