solitareman

Sista chansen! Omvandla ditt EUCert/SVEP-cert

2016-04-18

EUCERT upphör och övergår i Certifiering av installatörer av förnybar energi enligt förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2.

Nu är det sista chansen för dig som har ett giltigt eller utgånget EUCERT utfärdat av SVEP eller Incert AB under 2007-2015 att omvandla det till det nya certifikatet (detaljerna kring detta framgår av information som bifogas). Om du inte tar tillfället i akt och ändå vill bli certifierad värmepumpinstallatör enligt de nya reglerna måste du genomföra en 2-dagarskurs med både teoretiskt och praktiskt prov.

Du behöver bara genomföra en en-dagars kompletteringskurs i Stockholm som innehåller de delar som inte ingick i EUCERT-kursen och som samtidigt uppdaterar dina gamla kunskaper. (De nya kompetenskraven finns beskrivna i BFS 2015:4 CIN2 och de överensstämmer till största delen med kraven i EUCERT)

Kostnaden för kursen är 2 500 kr ex moms. Då ingår kursmaterial, lunch och provkostnad.

Passa på att uppdatera din kompetens och öka din konkurrenskraft. Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att marknadsföra det nya certifikatet mot slutkonsument, tillverkare och andra aktörer på marknaden. Myndigheten planerar att göra det bl.a. genom de statliga energi- och klimatrådgivarna. Certifierade installatörer kommer också att presenteras på en lista på Boverkets webbplats. Vi är övertygade om att det kommer att bli slagkraftigt och få uppmärksamhet.

Kursen går den 11/5 2016 i Stockholm, Plats: Svenska Kyl och Värmepumpföreningens lokaler i Bromma. Gustavslundsvägen 135, 6 tr

Läs mer i inbjudan