keymarksem

Seminarium på temat "Kvalitetssäkring av Värmepumpar"

2018-03-28

Den 22 mars anordnade Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tillsammans med SIS och RISE ett förmiddagsseminarium på temat ”Kvalitetssäkring av Värmepumpar”. Ett 40-tal representanter från värmepumpbranschen deltog på seminariet som hölls i SIS nya lokaler på Torsplan i Stockholm.

SIS VD, Thomas Idermark, öppnade upp dagens program med att påtala vikten av standarder för svensk industri. Lina Kinning, som även hade flertalet kollegor med sig i publiken, talade dels om energimärkning och ekodesign men även om myndighetens arbete med marknadstillsyn.

Kent Karlsson från Enertech gav publiken insyn i tillverkarnas utmaningar dels vad gäller den flora av märkningssystem som finns i de olika medlemsstaterna samt även balansgången när det kommer till att tillverka en produkt som dels ska vara driftsäker men även ha den allra senaste tekniken.

Seminariet avslutades med ett anförande om CEN Heat Pump KEYMARK från dagens internationella gäst, Thomas Nowak, VD för den Europeiska Värmepumpföreningen EHPA. EHPA har sedan starten agerat spindeln i nätet för framtagandet av CEN Heat Pump KEYMARK, ett certifieringssystem som ägs av det europeiska standardiseringsorganet CEN och som är öppet för alla ackrediterade certifieringsorgan och testlabb.