Sommarfotter1020x340

Semestertider på kansliet

2016-06-23

Precis som alla ni andra, önskar och tränger även vi på SKVPs kansli till lite ledighet. Vi har som tradition att försöka sprida ut semestern så att det under de flesta veckorna finns någon person på kontoret. Men framförallt i månadsskiftet juli/augusti kan det finnas tid då det är lite svårare att få tag på oss. Vi hoppas dock på ert överseende om det tar lite längre tid att få kontakt med oss. Vid brådskande situationer kan det vara bättre att försöka maila istället för att ringa oss.