NYHET_ROT_snö_solnedgång

Schablonen vid ROT-arbeten fortsatt gällande – UPPDATERAD INFORMATION!

2015-03-25

Det har kommit frågor kring vad som gäller för schablonen vid ROT-avdrag i och med det nya system som träder i kraft from 2015-04-01. Föreningen har varit i kontakt med Skatteverket som meddelat följande:

 1. Schablonen med 35% avdragsrätt vid vätska/vatten samt 30% vid luft/luft och luft/vatten-installationer gäller även fortsättningsvis.
   
 2.  I och med övergången till elektronisk rapportering med e-legitimation ska följande anges:

  - Att arbetet gäller VVS-arbeten
  - Totalpris (i kr)
  - ROT-berättigad arbetstid (i timmar)
  - Andelen material (i kr)

  För totalpris samt arbetade timmar måste verkliga uppgifter anges. För att beräkna andelen material används schablonen. Andelen material kommer således att vara 65 resp. 70 procent av totalpriset.

  Exempel

  För nyinstallation av en bergvärmepump till ett totalpris på 100 tkr och åtgången arbetstid på 50 timmar anges att arbetet gäller ”VVS-arbeten, installation av bergvärmepump”. Andelen material blir således 65 tkr.

  Att använda schablonen enligt ovan kommer att medföra olika timpris för olika entrenader. Detta är dock inget som kommer att synas eller behöva anges. Skatteverket låter meddela att det är godtagbart att timpriset varierar som en konsekvens av att ROT-schablonen används.

 3. Schablon-% vid utbytesarbeten utreds fortfarande. Vi räknar med att kunna återkomma med besked inom en mycket snar framtid.

 
För den som känner sig orolig över hur all information som man nu registrerar kommer att hanteras i det elektroniska systemet försäkrar Skatteverket att det är sekretess på alla uppgifter. Så det är inte så att konkurrenter, kunder eller leverantörer kan begära ut information som skickats in. Det man från Skatteverket oroar sig mest för i dagsläget är det stora antalet installatörer som ännu inte gått över till elektronisk rapportering. Vi vill därför uppmana samtliga företag som arbetar med ROT-arbeten att snarast registrera sig för elektronisk rapportering eftersom ni från 1/4 inte längre kan ansöka om ROT-avdrag ”manuellt”.

Frågor kring ROT-avdrag och schablonreglerna besvaras av:
Anne-Lee Bertenstam; anne-lee.bertenstam@skvp.se
Morgan Willis; morgan.willis@skvp.se, eller
Per Jonasson; per.jonasson@skvp.se