Elekriker1270x340

Satsa på varseldrabbade – skapa snabbspår för omställning

2020-03-27

Ett rätt inriktat omställningspaket kan innebära att många människor som blivit uppsagda kan skola om sig och hitta ett jobb, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, idag på altinget.se

Hittills under mars månad har över 18 300 personer varslats om uppsägning, varav den stora majoriteten kommer från hotell och restaurangsektorn. Mer är antagligen att vänta.

Här vill vi inom kyl och värmepumpbranschen vara en konstruktiv part som kan bistå människor tillbaka till sysselsättning. Vår bransch har länge lidit av brist på framförallt tekniker, därför kan ett rätt inriktat omställningspaket innebära att många människor snabbt kan skola om sig och hitta jobb inom kyl och värmepumpbranschen.

Utbildas för få

Coronakrisen slår hårt mot stora delar av samhället och många företagare såväl som privatpersoner ser sina liv bli kraftigt försämrade. Alla branscher drabbas av krisen, men vår är inte lika känslig och vi ser alltjämt en efterfrågan på våra tjänster framåt.

Samtidigt har vi under många år haft svårt att rekrytera personal. Det utbildas helt enkelt alldeles för få nya tekniker varje år för att möta branschens behov. Av ett bedömt omedelbart rekryteringsbehov på 750 personer, utbildas årligen knappt 200 personer till tekniker totalt från såväl gymnasieskolan, Komvux och yrkeshögskolan.

Många branscher har liknande behov

Kyl och värmepumpstekniker är ett gott yrke. Man har en stabil lön, stor egen frihet och det finns goda utvecklingsmöjligheter. Vi spelar även en nyckelroll i klimatomställningen genom att tillhandahålla miljösmart teknik till både privatpersoner och fastighetsägare. Det finns många vägar till yrket inom det ordinarie utbildningssystemet, för såväl ungdomar som äldre som vill ställa om i karriären.

I denna exceptionella situation, där många människor hastigt går ut i arbetslöshet vill vi erbjuda en lösning. Alla som nu blir varslade kan inte bli kyl och värmepumpstekniker, men varje person som kan det tar ett steg från arbetslöshet till en trygg sysselsättning. Vi vet att många andra branscher med yrkespersonal har liknande behov.

Inför ett snabbspår för omställning

Vi föreslår att regeringen som en del av ett kommande paket för att få ekonomin på fötter inför ett snabbspår för omställning. Många företag behöver stöd just nu för att överleva, men vi får inte glömma människorna i arbetslöshet. Detta snabbspår kan exempelvis lösas genom antingen ett speciellt utformat program för den grupp som nu blivit varslade, eller genom systemet för arbetsmarknadsutbildningar.

Svenska kyl- och värmepumpsbranschen är gärna en konstruktiv part i att få Sveriges ekonomi tillbaka på fötterna och våra medlemmar har ett stort behov av att ta emot rätt utbildad personal. Tillsammans med landets politiker är vi beredda att arbeta för att ta Sverige ur krisen.

Per Jonasson
Vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen