klubba2

Sankari Driftservice AB utesluts ur föreningen

2015-09-15

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens styrelse har beslutat, efter att frågan behandlats av SKVPs etiska nämnd, att omgående utesluta Sankari Driftservice AB (556374-2476) som medlem ur föreningen. Beslutet togs efter det att den etiska nämnden kommit fram till att Sankari Driftservice AB brutit mot SKVPs etiska regler genom att inte följa ett beslut taget av Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.