Fastighetsdagen

Så kan fastighetsägare enklast nå energimålet 2020

2016-06-20

Nyligen genomförde Elrätt en Sifo-undersökning bland fastighetsägare- och förvaltare om energianvändningen i fastigheter. I den framgick att sju av tio fastighetsägare har mycket kvar att göra om de ska uppnå det mål om att minska energianvändningen med 20 procent fram till 2020. Fler skulle behöva se över sin uppvärmningsform för att nå målet, anser Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Att installera en fastighetsvärmepump är en av de mest effektiva metoderna för att minska energiåtgången i ett bostadshus. Förutom att värma upp fastigheten kan värmepumpen även hjälpa till att kyla ner exempelvis butikslokaler sommartid.

I undersökningen som Elrätt nyligen genomfört framkommer det att endast drygt hälften av fastighetsägarna (52 %) tycker att de ligger i framkant när det gäller uppvärmning, vilket betyder att nästan lika många har en del att förbättra när det gäller uppvärmningssystem.

-    Naturligtvis är det bra att fastighetsägare börjar med att se över enklare åtgärder för energibesparing som belysning, byte till Led-lampor, installera snålspolande kranar och även se över behovsstyrning av ljus. Men det område där det finns möjlighet att göra en stor energibesparing är via uppvärmning och kylning av fastigheten och det vill vi  gärna öka medvetenheten om, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Kostsamt, komplext och tidsbrist är enligt Elrätts undersökning de vanligaste svaren på frågan varför man inte är så långt framme när det gäller energieffektivisering. 

-    Att installera en värmepump i fastigheten är ofta en mycket lönsam investering eftersom fastighetens driftkostnader förbättras direkt. Det i sin tur ökar fastighetens värde. Att inte se över sin uppvärmningsform kan istället bli en kostsam utgift i det långa loppet vilket kanske inte alla tänker på, säger Anne-Lee Bertenstam. 

För ytterligare information: 

Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 070-255 05 50, e-post: anne-lee.bertenstam@skvp.se

Elrättrapporten visar att: 

  • Uppvärmning är det område där flest (52 %) anser att de ligger långt fram när det gäller att energieffektivisera. 
  • Trots att kostnaden uppges som ett av skälen till att man inte energieffektiviserat, instämmer en stor majoritet (83 %) i påståendet att det finns stora pengar att spara genom att energieffektivisera.
  • Sju av tio (70 %) instämmer dessutom i påståendet att investeringar i energieffektivisering utan tvekan höjer marknadsvärdet på fastigheten.
  • Sju av tio uppger att de har energieffektiviserat minst 30 procent av sina fastigheter. Bara tre av tio uppger att de har energieffektiviserat minst 61 procent av sina fastigheter.

Källa: Elrättrapporten (2016)

Elrättrapporten är en undersökning som bygger på telefonintervjuer med 735 personer med ansvar för att anlita elektriker och inköp av eltjänster hos fastighetsägare och -förvaltare. Intervjuerna gjordes under april 2016 och urvalet är hämtat från Bisnode PARAD och är riksrepresentativt. Undersökningen har genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Elrätt, ett samarbetsprojekt mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister och de Elrätta elleverantörerna med det gemensamma syftet att informera om möjligheterna med modern elteknik. Läs mer om Elrätt på www.elratt.se