Så jobbar ett vinnande ftg1020x340

Så jobbar ett vinnande företag med rekrytering

2016-08-22

Kunskapen hos personal och ledning är det viktigaste ett kyl- och värmepumpföretag har. Att satsa på utbildning och kompetensutveckling är därför en mycket god investering. Vartannat år arrangerar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tävlingen Yrkes-SM i Kyl & Värmepumpteknik. Förutom att visa ungdomar att branschen finns, är syftet med tävlingen också att premiera goda kunskaper hos landets yngre tekniker, och att sporra landets tekniker att förkovra sig och utvecklas i sitt yrke.

Årets tävling vanns av Simon Niklasson som till vardags jobbar på Kylkontroll i Göteborg. Det är ett företag som fokuserar på personalens kunskapsutveckling. 

- Jag fick med mig många lärdomar hem från Yrkes-SM. Framför allt är det el- och styrbitarna jag kommer att ha mest nytta av tror jag, sa Simon i ett samtal efter finalen i Malmö. 

Kylkontroll är ett företag som funnits sedan 1995. Det startades av Andres Bergman och Hans Lindberg, och nu har Anders lämnat över VD-posten till Christer Foleby för att under sina sista år i företaget tillsammans med Hans satsa på internutbildningar och kunskapsutveckling hos personalen.

Vi har alltid vurmat för att utbilda vår personal. Vi är så pass stora att vi har resurser till att internutbilda. Det är viktigt att tanka över så mycket erfarenhet som möjligt från erfarna tekniker och företagsledare, säger Anders Bergman. 

Anders och Hans kommer framöver att jobba med internutbildning av service- och installationspersonal ute i fält, med fokus på teknikförkovran, affärsmässighet och planering. Anders beskriver utvecklingen i branschen och ser en fara i att man minimerar sin personalkår så att alla får gå på högvarv hela tiden.

- Tyvärr tänker företagsledare för kortsiktigt, men över tid är det jättebra för företagen att satsa på internutbildning. På vårt företag har vi sett en ökad förståelse för hur viktig internutbildningen är. Att Simon vann Yrkes-SM har också gett en boost åt de andra unga teknikerna till att bli mer frågvisa och förkovra sig, säger Anders Bergman. 

Tips för lyckad rekrytering

När det är brist på tekniker och när vår bransch får avslag på ansökningar till Yrkeshögskolan är det extra viktigt att vid rekrytering få tag på personal som är villig att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt, och som har rätt personlighet. Anders Bergman ger tipset till andra företag att rekrytera personal som är kundorienterade, tekniskt intresserade och vetgiriga.

- Den dag man slutar att fråga sina kollegor för att man inte vill visa sig okunnig är man farligt ute. Att vilja lära sig mer är inte en svaghet utan en styrka, säger Anders. 

Om företaget har en god uppbyggd internutbildningskultur går det att göra rekryteringar av personal med teknisk bakgrund inom andra teknikområden. 

- Vi har anställt några bilmekaniker, som visat sig fungera hur bra som helst inom kylbranschen. De är väldigt receptiva och har en bra teknisk förståelse. Men anledningen till att vi rekryterar från andra branscher är ju att det inte finns tillräckligt med utbildad personal. Vi försöker givetvis att anställa från yrkeshögskolan i så stor utsträckning det går. 
 
Ett lite mindre kyl- och värmepumpföretag kan ibland vara oroligt för att satsa på en yngre tekniker utan branscherfarenhet, eftersom det slår hårdare ekonomiskt mot dem ifall det visar sig att rekryteringen inte skulle vara så lyckad, men Anders Bergman peppar sina branschkollegor till att våga satsa även på oerfarna tekniker. 

- Jag har aldrig under mina snart fyrtio år i branschen varit med om att det varit farligt att anställa en person med mindre erfarenhet, så länge man väljer en person med rätt personlighet, som alltså är kundorienterad och teknikintresserad. Eftersom lönesättningen följer med erfarenheten kommer den nyanställde vara en nettokostnad bara undre de första månaderna innan det går att anförtro honom de enklaste installationsjobben på egen hand. Det krävs att företaget lägger lite engagemang. Att vara rädd för att anställa en yngre med mindre erfarenhet är att tänka oerhört kortsiktigt, säger Anders. 

Förutom internutbildning är Anders tips att välja ut några leverantörer som man har ett nära samarbete med, där de kan utbilda teknikerna på sina produkter, så att företaget tids nog blir väldigt duktiga på just dessa produkter. Sedan kompletterar man med att köpa in kurser från olika aktörer för att få med sig kunskaper som inte är direkt knutna till leverantörens produkter. 

- Det området där jag ser störst behov av kompetensutveckling för branschen framöver är systemförståelser. Med goda kunskaper inom detta område kan kylföretagen få totalentreprenader, vilket är en mycket positiv utveckling för vår bransch, säger Anders. 

Ett kylföretag som satsar på att utveckla sin personal kan alltså vara med att utveckla hela branschens framtida roll i byggsektorn. 

Men utbildning både internt, hos leverantörer och på inköpta kurser är en förutsättning för att kylföretaget ska utvecklas, annars stagnerar man, säger Anders Bergman, en av grundarna till göteborgsföretaget Kylkontroll.