Facebook1270x340

Så får vi fler tekniker till branschen!

2019-02-11

Det råder ingen hemlighet om att branschen är i ett stort behov av nya kyl & värmepumptekniker. Många aktiviteter har genomförts av både SKVP och andra aktörer för att komma till rätta med denna utmaning, men ännu inte nått de resultat som önskas. Läget är ohållbart, och SKVP prövar därför nya vägar att rekrytera personer till kyl- och värmepumpbranschen. 

Digital rekryteringskampanj

SKVP genomför under januari och februari en digital rekryteringskampanj med syfte att informera om yrket samt driva elever på högstadiet att söka till de utbildningar som finns inom gymnasiet. Senare i vår genomförs kampanj 2 som riktar sig till de som är målgruppen för att utbilda sin inom yrkeshögskolan.

Kanske har du redan sett vår digitala kampanj på Facebook, Instagram eller Snapchat. Kanske har du redan delat den i dina kanaler. I så fall – STORT tack! Har du inte delat vårt inlägg, finns fortfarande tid att göra det. Kampanjen fortsätter under hela ansökningstiden för gymnasiet. Länk till inlägget på Facebook...

Små steg ger stora förändringar, så hjälp oss att sprida ordet om världens bästa bransch och ett yrke som har framtiden för sig.