Maraton

Rusning efter värmepumpar

2015-10-23

Under årets tredje kvartal har efterfrågan på värmepumpar fortsatt öka. Jämfört med tredje kvartalet 2014 ökade försäljningen med 18 procent. En bidragande orsak är den föreslagna sänkningen av Rot-avdraget.

Ny försäljningsstatistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen visar att den starkt ökande försäljningen av värmepumpar håller i sig. För tredje kvartalet är det en ökning med 18 procent jämfört med i fjol.

- En så kraftig ökning beror inte enbart på att folk upptäckt att värmepumpar är smarta energilösningar. Den föreslagna sänkningen av Rot-avdraget spelar in och många vill hinna med att installera sin värmepump innan årsskiftet, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Frånluftvärmepumparna, som ofta sätts in i nybyggda småhus, står för den största ökningen med 34 procent. 

- Det ökade bostadsbyggandet gör att vi kan fortsatt förvänta oss en ökning av försäljningen av frånluftvärmepumpar. Vi ser inga tecken på att den trenden kommer att brytas, säger Per Jonasson.

Försäljningen av bergvärmepumpar ökade under tredje kvartalet med 12 procent och försäljningen av luft-vattenvärmepumparna med 16 procent.

Värdet av värmepumpförsäljningen under tredje kvartalet 2015 i konsumentled beräknas uppgå till 1,7 miljarder kronor*, vilket är 14 procent högre än motsvarande period förra året. Totalt under årets första nio månader beräknas försäljningsvärdet uppgå till 4,2 miljarder kronor.
 
* Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen.