EnsamGrey

ROT-sänkningen ger dyster framtidsutsikt i branschen

2016-05-25

Majoriteten av företagen i kyl- och värmepumpsbranschen uppger att de har fått färre uppdrag sen den nya lagen för ROT-avdrag trädde i kraft i januari. Var tionde överväger att minska personalstyrkan.

ROT- avdraget infördes 2008 med syftet att minska antalet svartjobb och skapa fler trygga arbetstillfällen. I januari i år sänkte regeringen ROT-avdraget från 50 till 30 procent. 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens branschundersökning visar att 58 procent av medlemsföretagen upplever att de har fått färre uppdrag efter sänkningen. 

Regeringen hävdade att sänkningen bara skulle ha en liten effekt på sysselsättningen, tyvärr stämmer inte det överens med verkligheten och vi ser redan negativa tendenser, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Branschens medlemsföretag känner oro för framtiden. 62 procent anser att sänkningen av ROT-avdraget kommer att påverka deras företag negativt eller mycket negativt på ett års sikt. Var tionde funderar dessutom på att minska personalstyrkan.

- ROT-avdraget påverkar inte bara kyltekniker och andra serviceyrken, utan även samhällsekonomin. Risken är stor för fler svartjobb när ROT-avdraget sänkts och då uteblir skatteintäkterna helt, säger Per Jonasson. 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i april och maj 2016 bland Svenska Kyl &Värmepumpsföreningens medlemmar. Antalet svarande var 407 st och svarsfrekvensen 45 procent.

För ytterligare information: Per Jonasson, tfn 08-512 549 55