Stapeldiagram colour

ROT-sänkning gav ökad värmepumpförsäljning

2015-07-15

Försäljningen av alla typer av värmepumpar ökade kraftigt under andra kvartalet 2015. Starkast går frånluftvärmepumparna, med en ökning på 21%, men även bergvärme- och luftvattenvärmepumpar har haft en bra period (+19%; +19%).

Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så ökade försäljningen med 20% under det andra kvartalet. Den installerade effekten under andra kvartalet ökade med 18% jämfört med motsvarande period året innan.

2015 inleddes med svag försäljning av bergvärmepumpar under första kvartalet (-9%), men har hämtat sig under andra kvartalet. Sammantaget så har försäljningen under första halvåret 2015 ökat med 6%.

- Den aviserade sänkningen av ROT-avdraget till 30% av arbetskostnaden har som vi förutsett gett en ökad försäljning under det andra kvartalet. Många passar på att tidigarelägga sin investering, säger Per Jonasson, VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Trenden med ökad försäljning gäller för villamarknaden, medan marknaden för större fastigheter ligger kvar på samma nivå som föregående år. Detta talar för att det just är ROT-avdraget som gjort att försäljningen ökat så kraftigt.

- Vi såg liknande trend hösten 2005 när dåvarande regering aviserade att bidrag för utbyte av oljepannor till förnybar uppvärmning skulle införas efter årsskiftet, fortsätter Per Jonasson. Då sjönk försäljningen markant under sista kvartalet 2005, för att kraftigt öka under första kvartalet 2006. När sådana här förändringar i bidrag aviseras i förtid blir marknaden svängig och det gäller inte bara vår bransch. 


Värdet av värmepumpförsäljningen* under andra kvartalet i konsumentled beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 17 % jämfört med samma period föregående år.