jordklotmiljönär

Roligaste seminariet i Almedalen

2015-07-03

Under Almedalsveckan lanserades den nya, uppdaterade Energihandboken under seminariet ”Vem vill bli miljönär?” den 1 juli. Under lekfulla former tävlade Lise Nordin (mp), Maria Strömkvist (S), Pernilla Gunther (KD) och Rickard Nordin (C), alla från Energikommissionen. I frågesporten som hade samma utformning som tv-programmet ”Vem vill bli miljonär?”, gällde det för deltagarna att tillsammans med publiken komma fram till rätt svar på frågorna. Alla frågor var på temat Energieffektivisering. Flera av deltagarna i publiken och panelen gav seminariet betyget – Roligaste seminariet i Almedalen!

Energihandboken ger stöd, inspiration, argument och konkreta råd om energibesparande åtgärder och riktar sig till beslutsfattare, fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, arkitekter, VVS- och energikonsulter. Den är till nytta för alla med intresse för en effektiv energianvändning i byggnaders installationer och lämpar sig som studiematerial för yrkeshögskolan, högskolan och gymnasiet. 

Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov. Hela 40 procent av den totala energianvändningen använder vi i lokaler och bostäder. De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Installationerna blir dessutom allt mer energisnåla. De är hjärnan och hjärtat i byggnaden som försörjer huset med luft, vatten, värme och kyla. 

Energihandboken har tagits fram av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, VVS Företagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening IF, HSB Riksförbund och Energieffektiviseringsföretagen EEF.

Energihandboken finns att köpa på Svensk Byggtjänst inom kort (295 kr +moms). Som medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen kan du köpa boken för 195 kr + moms, kontakta i så fall Anne-Lee Bertenstam (anne-lee.bertenstam@skvp.se)