Risk för Miljösanktionsavgift (MSA) vid inaktivt certifikat

2013-04-22

Risk för Miljösanktionsavgift (MSA) vid inaktivt certifikat
I en del kommuner har beslut om MSA utgått då kommunen vid sin genomgång av insända årsrapporter upptäckt att personen som genomförde den kontrollen inte hade ett aktivt certifikat.

Årligt intyg
Under certifikatets giltighetstid finns krav på att certifikatsinnehavaren ska kunna visa på yrkesverksamhet. Detta sker genom att ett årligt intyg ska skickas in till INCERT. Någon påminnelse om detta skickas normalt inte ut, men sedan mitten av juni 2012 får alla som har sin e-postadress registrerad i INCERTs registersystem automatiska påminnelser via e-post två månader innan det årliga intyget ska ha inkommit till INCERT och sex månader innan en omcertifiering måste ske. Se till att du har en korrekt e-postadress registrerad om du vill ha påminnelser. Anmälan av ny eller ändrad e-postadress sker lämpligast till info@incert.se eller genom att skaffa ett inloggningskonto på självserviceportalen IncertOnline.

Årliga intyg för respektive område finns att ladda ner på sidan ”Blanketter”. Intygen kan postas, faxas eller scannas och mailas in till INCERT. Nya versioner av de årliga intygen finns nu att hämta på hemsidan. De nya blanketterna kan fyllas i direkt på datorn för att sedan skrivas ut och om så önskas, sparas på den egna datorn. Notera att intygen fortfarande måste skrivas under i original och insändas till INCERT. När det årliga intyget har kommit in och godkänts av INCERT skickas ett nytt certifikat med ny giltighetstid ut. Lämplig tidpunkt att skicka in det årliga intyget är en till två månader innan certifikatet giltighetstid löper ut. Om man inte skickar in det årliga intyget i tid upphör certifikatet att gälla. Ett nytt certifikat kan utfärdas när det årliga intyget inkommer till INCERT som styrker yrkesverksamhet sedan tidpunkten för utfärdandet av det senaste certifikatet.