Hänglås

Riksdagen har beslutat – ARN tar över värmepumpsärenden

2015-11-25

Riksdagen beslutade så till sista att bifalla civilutskottets förslag i regeringens proposition om Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Utskottets förslag var i princip identisk med regeringens proposition och beslutet togs utan någon debatt. I propositionen, som naturligtvis rör många fler frågor än just tvistlösning kring värmepumpar, föreslås att ARN tar över tvister som rör värmepumpar från och med 1 januari 2016. ARN har bekräftat att de kommer börja ta emot ärenden senast 1 januari. SKVP har även blivit tillfrågade att föreslå nya ledamöter till ARN bostadsavdelning. Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd kommer stänga för nya ärenden så fort ARN tar över. VPN kommer sen att behandla de ärenden som inkommit för att efter detta avvecklas.