Hus1020x340

Ribban kan höjas från nära nollenergi- till plusenergihus

2018-07-03

- tack vare värmepumpar, solceller och smartare systemlösningar

Med värmepumpar, solceller och smarta systemlösningar kan husen bli energiproducenter snarare än energikonsumenter. Det framgick under det seminarium som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen höll den 3 juli under Almedalsveckan. 

De nya reglerna för nära nollenergihus innebär i praktiken att alla hus som byggs i Sverige kommer att vara sådana inom en snar framtid. Ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt menar värmepumpsbranschen.  

- De nya byggreglerna med krav på nollenergihus räcker inte om vi ska klara klimatmålen, vi både behöver och kan höja ribban ytterligare, sade Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, under seminariet döpt till ”Hur tar vi oss vidare från nära noll- till plusenergihus?”

Faktum är att värmepumpar i kombination med solceller och smarta systemlösningar kan förvandla en byggnad till energiproducent, det vill säga att huset levererar ett nettoöverskott av energi. En fråga som diskuterades under dagen var därför om de nya byggreglerna utgör ett hinder eller en möjlighet för detta. 

 - Här behövs rättvis och teknikneutrala byggregler. Vi behöver också bra, rättvisa och enkla villkor för småskalig el- och värmehandel. Regler behöver ändras så att självkonsumtion av el- och värme blir skatte- och avgiftsfri, sade Anne-Lee Bertensam, från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Seminariet samlade cirka 40 deltagare. Bland de inbjudna talarna från såväl branschen som riksdagen och allmännyttan fanns en stor enighet om att alla tekniska förutsättningar vi behöver för att möjliggöra plusenergihus redan finns på plats. Det viktiga är att man vågar testa nya vägar och att inte låta regelverk utgöra hinder för viljan att ställa om till ett hållbart samhälle. Avslutningsvis underströks att även branschen har ett ansvar att berätta för människor att denna möjlighet finns, ingen annan kommer att göra det åt oss.

Medverkade på seminariet gjorde Per Jonasson, VD, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Anne-Lee Bertenstam, sektionsansvarig fastighetsvärmepumpar, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Johan Lindahl, Talesperson, Svensk Solenergi, Martin Forsén, Manager International Affairs, NIBE, Ola Johansson (C), Riksdagsledamot, Åsa Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande Hagfors.

Det finns idag mer än 1,4 miljoner värmepumpar installerade i Sverige. Installationen av alla dessa värmepumpar har varit en starkt bidragande orsak till att olja för uppvärmning idag knappt existerar längre. Detta har gjort att utsläppen av växthusgaser från bostadssektorn har minskat, enligt Naturvårdsverket med 91 procent sedan 1990.