Klassrum1020x340

Revideringar i gymnasieutbildningen

2018-04-26

Gymnasieskola 2011 (GY11) har nu funnits i några år. Lika många år på nacken har VVS- och fastighetsprogrammet (VF). Branschrepresentanter för de fyra inriktningarna (Kyla, VS, Ventilation och Fastighet) har nu föreslagit vissa revideringar. 

Den förändring av yrkesförberedande gymnasium som pratats om mest de senaste åren, är behovet av att uppnå allmän högskolebehörighet med gymnasieprogrammets standardutförande, så att ett aktivt val behöves för att välja bort högskolebehörigheten. 
Efter vissa diskussioner lade vi fram den förändringen som förslag till regeringen redan för två år sedan. Valmöjligheten för eleven varken minskar eller ökar med förslaget, men vi stryker under att yrkesförberedande program inte innebär stängda dörrar för framtida studier, inte minst för att få föräldrars gunst vid gymnasieval. Ändringsförslaget som vi branschrepresentanter framförde till regeringen har nu blivit regeringens officiella hållning i frågan, och riksdagen röstar i frågan nu under våren. 

Ett annat förslag som regeringen lägger fram är återinförande av obligatoriskt estetiskt ämne för alla gymnasieprogram. Tiden skulle tas från gymnasiearbetet, vilket är en praktisk fördjupning, i vårt fall i kyl & värmepumpteknik. Vi branschrepresentanter anser att konsten visserligen är viktig för samhället, men att ha detta ämne obligatoriskt på yrkesutbildning anser vi vara felprioritering. De borgliga partierna håller med vår ståndpunkt och har för avsikt att rösta mot regeringens förslag. Ska estetik bli obligatorisk bör möjlighet till integrering med yrkesämnena finnas. 

På VF föreslår vi möjlighet att välja kurs i sprinklerinstallation, eftersom sådan utbildning saknas. Största förändringarna sker för övrigt inom inriktningen Ventilation, eftersom ventilationsplåtslagning för hand ute i fält mer övergått till prefabtillverkning för montage. Kurserna ventilation – installation och ventilation – plåtslageri kommer erbjudas både på VF och på Bygg- och Anläggningsprogrammet (BA).  

Ändringar i elkurserna

De kunskaper som sedan 1 juli 2017 krävs för elbehörigheten ”Begränsad auktorisation (B)” motsvaras av kurserna ”Praktisk ellära” och ”Elkraftteknik”. På VF är Praktisk ellära en obligatorisk kurs, som beskrivits som svår. Kursnamnet är missvisande eftersom kursen är helt teoretisk. Kursen ligger i ettan på VF, men den läses bland annat under Tekniska programmets fjärde år, vilket är en fingervisning om dess komplexitet. Skolverket och Elsäkerhetsverket konstaterar att kursen omfattar mer än Elsäkerhetsverkets krav. Främst gäller det kunskaper om elkvalitet, vagabonderande strömmar och elektromagnetisk kompabilitet (EMC). Dessa delar stryks från kursen. Genom att byta plats på de två behörighetsgivande kurserna läser eleverna den mer praktiska ”elkraftteknik” i ettan och den mer teoretiska ”Praktisk ellära” i slutet av utbildningen. 

De kyltekniska kurserna är bra utformade. Ibland är det svårt att hålla det tempo som krävs för att nå upp till kursernas högt ställda mål, men inga ändringar av kursplanen görs. Vissa av förändringarna föreslås träda i kraft hösten 2018 och andra till hösten 2019. Nu inväntar vi riksdagens beslut.