domarklubba1020x340

Reparation av värmepump ger rätt till ROT-avdrag

2016-08-16

Ett mål har avgjorts i Kammarrätten i Jönköping. Frågan i målet gällde om det reparationsarbete som hade utförts på en värmepump var ett sådant arbete som gav rätt till ROT-avdrag.

Det utföraren hade gjort var byte av lager och motor på en innerdel i en värmepump som var monterad i fastighetsägarens bostad. Utföraren hade ansökt om att få ROT-avdrag utbetald av Skatteverket. Verket hade nekat utbetalningen då man ansåg att det utförda arbetet utgjorde service som inte medger skattereduktion. 

Ärendet överklagades till förvaltningsrätten som gick på utförarens linje. I sin bedömning hänvisar de till två andra mål. Det första rörande reparation av en vattenpump. Där vattenpumpen ansetts vara nödvändig för bostadens vattenförsörjning och därför en för bostaden grundläggande installation. Därmed ska arbetet vara skattereduktionsgrundade. Det andra fallet rörde reparation av en elpanna där också förvaltningsrätten ansett att arbetet varit skattereduktionsgrundande  då reparationen gällt arbete för att en för bostaden grundläggande installation ska fungera. 

”De skäl som ligger till grund för bedömningen att betrakta reparation av en vattenpump och reparation av en elpanna som skattereduktionsgrundande arbete gör sig enligt förvaltningsrättens mening gällande även beträffande reparation av en värmepump.”

I Kammarrättens dom från augusti i år kan man läsa att de delar förvaltningsrättens uppfattning och anser också att det utförda arbetet ger rätt till skattereduktion.

- Vår bedömning är att den här domen är prejudicerande och att reparation av en värmepump är ROT-avdragsgrundande, säger Per Jonasson, VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Vi kommer kontakta Skatteverket för att vidare utreda deras uppfattning i frågan.
Som tidigare så är service på en värmepump inte ROT-avdragsgrundande.

Läs mer i Kammarrätten i Jönköpings dom Mål nr 1454-16.pdf