Rekordhögt söktryck till kyl- och värmepumputbildningar

2013-06-17

Intresset för att söka sig till utbildningar inom kyl & värmepumpteknik är i år rekordstort. Erfarenhet från tidigare ansökningsomgångar har visat att dubbelt så många sökande som antal platser generellt ger en mycket bra kvalitet på teknikerna, och att tre gånger så många sökande som antalet platser är underlag för riktigt bra studieresultat och yrkeskvalitet när de antagna studenterna tar examen.  IUC i Göteborg har i år slått rekord för antal sökande. Även på IUC:s utbildning till installationsingenjör är söktrycket också stort. 

När det gäller helt nya utbildningar tar det ibland några år innan skolans goda rykte hjälper till att öka söktrycket till en godkänd nivå. I Härnösand startar till hösten en Yh-utbildning i kyl- och värmepumpteknik för första gången, som trots att den är ny har ett bra söktryck.

STI, som fick sin utbildning beviljad av Yh-myndigheten sent i våras, har trots den korta tidsfristen fått tillräckligt många sökande för att ha ett gott urvalsunderlag. STI har som antagningskrav att den sökande har gått en gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller har praktisk erfarenhet. Därför kan de få ihop klasser som gör goda resultat med betydligt mindre sökunderlag än de utbildningar där endast godkända betyg i svenska, engelska och matematik A krävs för behörighet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är populärt att bli kyltekniker.  Antalet sökande per utbildning i skrivande stund visas här i jämförelse med antal platser:

Kyl & Värmepumptekniker:
IUC, Stockholm 100 / 30
IUC, Katrineholm 111 / 30
IUC, Göteborg 148 / 30
STI, Stockholm  39 / 25
STI, Hultsfred  40 /25
Härnösands YH, Härnösand  40 / ca 20

Installationsingenjör:
IUC, Göteborg  110 /30
IUC, Stockholm 171/30

Installatörernas utbildningscentrum (IUC) är den anordnare av yrkeshögskola som har installationsbranscherna som stiftare. KV-företagen har också varit med vid uppstarten och har ett fortsatt engagemang i kyl- och värmepumputbildningen på Stockholms Tekniska Institut (STI). Från och med hösten finns det även en kyl- och värmepumputbildning i Härnösand där KV-företagen inte har något formellt engagemang, men håller kommunikationen för att kunna ge tips och råd vid behov.