Rätt använt stärker ROT-avdraget seriösa företags verksamhet

2013-05-02

För kyl- och värmepumpbranschen har ROT-avdraget, tillsammans med företagscertifieringen och företagsauktorisationen, bidragit till en seriösare och sundare företagskultur.  Tidigare utförda svarta arbeten har blivit vita vilket skapat trygghet för såväl kunder som företag.

Uppdrag Gransknings rapportering, från den 1 maj, om att material- och varukostnader samt arbetskostnader beräknas på ett felaktigt sätt oroar Kyl & Värmepumpföretagen samt deras systerorganisationer. Det framkom tydligt att ROT-avdraget effektivt tagit bort efterfrågan på svartarbete, men också att lagstiftningen för arbetskostnaden inte är tydlig.

- Vi tycker att ROT-avdraget i grunden är ett  system som fungerar väl. Däremot är det helt oacceptabelt att detta fusk kan förekomma. Vi behöver ta till åtgärder som motverkar detta. En åtgärd är att Skatteverkets kontrollsystem vid utbetalning av ROT-avdrag förbättras, menar Per Jonasson, vd på Kyl & Värmepumpsföretagen.

- Vi tar avstånd från hur en del företag fakturerar. Helt tydligt väljer en del företag att fördela ROT-avdraget på ett sådant sätt att en orimligt hög andel av kostnaden läggs på utfört arbete och en alltför låg andel avseende produkten som ska installeras, säger Johan Mossling, t f vd på VVS Företagen.

Seriösa företag måste kunna använda ROT-avdraget för att stärka en sund konkurrens. Ansvarsfulla människor måste också veta att de får rätt produkt till rätt pris. Det stärker och utvecklar installationsbranschen och den betydelse branschen har för ett modernt samhälle och människors livskvalitet.

För mer information:
Per Jonasson, vd, 08-762 75 41, per.jonasson@skvp.se
Cecilia Branting, marknadsansvarig, 08-762 75 15, cecilia.branting@skvp.se
Johan Tegnelius, ansvarig utgivare tidningen, 08-762 75 22, johan.tegnelius@skvp.se