Statistik1600x340

Pulsen 2023 - Synen på efterfrågan av värmepumpar fortsatt hög

2023-09-29

Pulsen är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av Pulsen kan föreningen följa värmepumpsmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos de som deltar i undersökningen. 

 

Här kan du hitta årets undersökning