arrowstats

PULSEN 2017 - Branschens positiva syn fortsätter att öka

2017-05-05

PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

I år deltog 181 av totalt 757 tillfrågade representanter för våra installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. De mest intressanta slutsatserna som kan dras av årets PULSEN är:

  • Den upplevda efterfrågan på värmepumpar bland installatörerna fortsätter att öka
  • Något ökade priser på framförallt berg, jord och grundvatteninstallationer
  • Andelen elpannor och oljepannor fortsätter sjunka med stora steg
  • Kompletterande borrhål vid nästan hälften av alla utbyten
  • Varvtalsstyrda bergvärmepumpar snart störst
  • Haverier samt uppvärmningskostnader största skäl till värmepumpköp

Tryck här för att ta del av hela PULSEN >>>