arrowstats

PULSEN 2016 – Efterfrågan på värmepumpar den största sedan PULSEN startades 2010

2016-07-15

PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

I år deltog 189 av totalt 749 installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. De mest intressanta slutsatserna som kan dras av årets PULSEN är:

  • Efterfrågan på värmepumpar den största sedan PULSEN startades 2010
  • Fortsatt minskade priser på värmepumpsentreprenader, ner med 1,5 procent på berg-, jord-, grundvatten och luft-luftvärmepumpar
  • Utbytesmarknaden fortsätter att öka stadigt med 2 procent per år
  • Frikyla erbjuds ofta, men intresset fortfarande relativt lågt
  • Andelen varvtalsstyrda bergvärmepumpar nu kring 34 procent
  • PULSEN indikerar viss osäkerhet kring komplettering av energibrunn

Tryck här för att ta del av hela PULSEN >>>