statistik_magnify_1600x340

Prognosen för kylmarknaden är fortsatt stark

2022-09-30

Under första halvåret i år beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 5,4 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med hela 15 procent jämfört med samma period 2021. Man ska dock ha i åtanke att första kvartalets utfall 2021 var relativt svagt jämfört med utvecklingen under hösten.

Utgångsläget för svensk ekonomi var relativt starkt i början på året, men läget har försämrats kraftigt sedan dess. Stigande räntor, hög inflation, prischock på el och fortsatt komponentbrist bidrar sammantaget till att BNP kommer sjunka till strax under 1 procent under 2023 från omkring 2 procent i år. Till skillnad från många andra branscher, i dessa orostider, visar dock prognosen för kylmarknaden på en fortsatt stark tillväxt på 4 procent för helåret 2022.  Denna tillväxt förväntas hålla i sig för 2023. Utvecklingen i Norrland är mycket stark, i Mellansverige är det fortsatt starkt medan vi kan se en viss avmattning i södra Sverige.    

För att ta del av hela konjunkturrapporten, loggar du som medlem in här.