Graf10220x340

Positiv start på året för värmepumpar

2017-04-18

Försäljningen av värmepumpar steg med totalt 10 procent under årets första kvartal och den positiva försäljningstrenden förväntas hålla i sig. Särskilt bra går försäljningen av frånluftvärmepumpar.

Under årets första tre månader såldes värmepumpar för totalt 1,3 miljarder kronor i Sverige, vilket är 9 procent mer än samma period förra året. Trenden med kraftigt ökad försäljning av frånluftsvärmepumpar fortsätter, samtidigt som försäljningen ökar även för övriga två värmepumpsslag.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

Totalt   + 10 %
Luft-vattenvärmepumpar  + 4 %
Frånluftvärmepumpar  + 23 %
Vätska-vattenvärmepumpar (=bergvärmepumpar) + 2 %

    
- Branschen fortsätter att gå väldigt bra och vi förväntar oss att trenden håller i sig. Den höga nybyggnadstakten och att värmepumpar för större fastigheter fortsätter ta marknadsandelar från framförallt fjärrvärmen talar för det, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet:

    Villa Fastighet 
Totalt +11 % + 14 %
Frånluftvärmepumpar  + 23 %    
Luft-vatten + 11 %   
Vätska-vattenvärmepumpar (=bergvärmepumpar)  + 1 %   

 
- Även om vi ser en stark utveckling för värmepumpar i Sverige, finns det flera hinder för att branschen ska kunna växa i takt med tillväxten i byggsektorn. Framför allt är bristen på yrkeskunnig personal ett dilemma, säger Per Jonasson. 

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 
tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se