Peter Hornbeck1020x340

Peter Hornbeck vald till ny styrelseordförande

2017-10-27

På föreningens årsmöte den 20 oktober, i samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm, valdes Peter Hornbeck till ny styrelseordförande i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Peter Hornbeck efterträder därmed Styrbjörn Drugge på posten som ordförande. Styrbjörn har lett styrelsearbetet ända sedan mars 2014 då Svenska Värmepumpföreningen och Kyl & Värmepumpföretagen gick samman och bildade Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

- Det har varit en spännande resa där jag fått vara med och bidra till utvecklingen av organisationen och verksamheten, säger Styrbjörn Drugge (till vänster i bild), som till vardags jobbar som marknadschef hos IVT Värmepumpar. Det historiska årsmötet i mars 2014, när beslut togs om att låta de två branschorganisationerna gå samman, var starten på något riktigt bra. Tillsammans blev vi starkare och bättre rustade för att tillvarata medlemmarnas intressen och flytta fram våra positioner på marknaden. 

Peter Hornbeck (till höger i bild), som även är vd för Klimatkontroll AB i Vellinge, säger att han aldrig tvekade när frågan om att ta över som ordförande ställdes. 

- Jag har suttit med i styrelsen som ordinarie ledamot fram tills nu och känner Styrbjörn och de andra ledamöterna väl, säger Peter Hornbeck. Det är ett bra och kompetent gäng som jag nu kommer få anledning att jobba ännu närmare med. 

Utbildningsfrågor, marknadsfrågor och att hitta ytterligare sätt att stärka medlemmarna och underlätta deras arbete i vardagen är några av de områden som Peter Hornbeck ser som fortsatt viktiga. 

- Branschens kompetensförsörjning är en nyckelfråga, så även att stå upp för kyl- och värmepumpstekniken i ett marknadsperspektiv där vi konkurrerar med de stora energibolagen om att erbjuda hållbara kyl- och värmelösningar. Dessutom ligger det i vårt uppdrag att hitta information och verktyg som kan förenkla medlemmarnas vardag. Det finns mycket vi kan göra tillsammans inom branschorganisationen, med närmare 1000 medlemsföretag har vi onekligen en bra utgångsposition. 
 

Korta fakta om Peter Hornbeck

  • Ålder: 49 år
  • Nuvarande arbete: Vd för Klimatkontroll AB med kontor i Vellinge samt Helsingborg.
  • Familj: Fru och tvillingar, en pojke och en flicka