Per Jonasson tillförordnad vd vid Svenska Värmepumpföreningen (SVEP)

2013-09-10

I samband med att Martin Forsén avslutar sin anställning som vd vid SVEP den 1 oktober inträder Per Jonasson, vd på Kyl & Värmepumpföretagen, (KVF) som tillförordnad vd tills vidare. Per Jonasson kommer att upprätthålla tjänsten parallellt med sina ordinarie åtaganden inom KVF. Han kommer under tiden fram till 1 oktober successivt sätta sig in i organisationen för att därefter vara fullt operativ.

- Jag är väldigt glad att vi kunnat finna denna lösning. Med den kunskap och erfarenhet av värmepumpbranschen som Per besitter känner jag mig trygg i förvissningen att SVEP därmed kan fortsätta sin verksamhet med bibehållet fokus och intensitet, säger Johan Barth, vice ordförande i SVEP.

- Den här lösningen ger också styrelsen och ledningen för SVEP utrymme att noggrant värdera alla alternativ för hur den fortsatta verksamheten inom SVEP ska bedrivas på bästa sätt, fortsätter Johan Barth.

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.
För ytterligare information kontakta vice ordförande Johan Barth, 070-230 71 00