Överenskommelse nådd kring F-gasförordningen

2013-12-19

Efter fyra försök lyckades Ministerrådet via det Litauiska presidentskapet, Europeiska parlamentet via representanten för miljökommittén samt Europakommissionen nå en kompromisslösning kring den framtida F-gasförordningen. En överenskommelse som varmt välkomnas av hela kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpbranschen.

 

Vad innehåller då kompromissen?

Nedan följer en sammanställning över några av de områden som mer eller mindre direkt kommer påverka kyl- och värmepumpbranschen framöver. Beskrivningen ansluter till de presentationer som getts vid Kyl- och Värmepumpdagen i oktober 2013 samt höstens lokala seminarier. Vill ni ta del av även denna information går den att finna på vår hemsida. En mer utförlig beskrivning över F-gasförordningen i sin helhet och dess konsekvenser kommer att arbetas fram inom kort.

Hur som helst kan konstateras att trenden som vi flaggat för under en längre tid, nämligen den att köldmedier med hög GWP-faktor kommer gå en tuff framtid till mötes nu slutligen bekräftats.

Ämne

Överenskommen skrivning

Mobil kyla

Utökning utöver lastbilar över 3,5 ton

Nej

Läcksökning

3kg gränsen kvar till 2017
 

Läcksökningsintervall

Ja

 

5 – 50 ton CO2 ekv è 12 månader

50 – 500 ton CO2 ekv è 6 månader

Över 500 ton CO2 ekv è 3 månader

Träning och certifiering

Certifiering för alternativa köldmedier

Tvingande träning

Mobil kyla

Aktiva certifikat gällande hela sin giltighetstid

Krav på certifikat för service på egen utrustning

Nej

Nej

Inkluderas

Ja

Nej

Leverans av F-gaser

Försäljning av icke-hermetiska system förfyllda med köldmedium till slutbrukare om det kan bevisas att installationen kommer ske av certifierad personal.

Ja

Därmed utgår förbudet mot försäljning av förfyllda splitsystem.

Service och underhåll

GWP-gräns

Gällande från år

Fyllnadsgräns

Användning av återtaget och regenererat köldmedium till år

2500

2020

40 ton CO2 ekv

2030

Nedfasningstakt

Startnivå

Takt

Medelvärde för åren 2009-2012

Enligt kommissionens förslag

2015                         100%

2016-17                      93%

2018-20                      63%

2021-23                      45%

2024-26                      31%

2027-29                      24%

2030                            21%

Köldmedieskatt

Nej

Förbud mot placering av F-gaser på marknaden utöver kommissionens förslag

Stationära frysanläggningar
GWP > 2500 - Ej för anl < -50 oC

Multipac centrala kylsystem för butiksanläggningar med en kapacitet över 40 kW. GWP > 150

Transportabla A/C aggregat (hermetiska system)
GWP > 150

Kommersiella kylar och frysar med hermetiska system.
GWP > 2500
GWP > 150

Single split A/C system med en fyllnadsmängd under 3kg av köldmedium med GWP > 750

2022-01-01

 

2022-01-01

 

2020-01-01

 

 

 

2020-01-01

2022-01-01

2025-01-01

Ikraftträdande av förordningen

 

2015-01-01

Beslutsdatum i Europeiska parlamentet är enligt uppgift satt till mitten av mars 2014.