NYHET_kompetenskoll_hand_dator

Öva inför F-gascertifiering/omcertifiering

2015-06-24

I Diagnostiskt prov (inför F-gascertifiering) kan du öva inför din certifiering. Det diagnostiska provet ligger i samma dator-system som det skarpa provet, så frågornas utformning är densamma. Skillnaden är att det diagnostiska provet är anpassat för övning. 

Nu kan du skriva prov direkt efter beställning i webshoppen på SKVP.se 

I SKVP:s webshop kan du enkelt gå in och beställa prov. Tidigare har det tagit några dagar från beställning till dess att ett användarkonto skapats och inloggningsuppgifter skickats ut till er köpare, eftersom viss handpåläggning krävts. Nu har vår hemsidas webshop och programmet för internetprov knutits samman, så att inloggningsuppgifter genereras och mejlas till köparen direkt efter beställningen skickats in. Eftersom sådan automatik är standard i många andra sammanhang vill SKVP givetvis kunna erbjuda den tekniken. Nu går det alltså bra att ha kort framförhållning och skriva provet direkt efter att du beställt det. 

  • Du får ett mejl med inloggningsuppgifter och en länk till en hemsida på internet. 
  • När du loggat in gör du en självskattning, för att fundera på vilka områden du tror dig klara bättre respektive sämre. 
  • Du svarar sedan på frågor i den takt du vill. Om du inte hinner klart kan du ta paus och fortsätta en annan gång. 
  • Efter varje fråga får du reda på om du svarat rätt eller fel, och du får även en kort förklaring till varför det rätta svaret är korrekt. Varje fråga blir på detta sätt som en minilektion, så att du till provet inte bara lär dig att kryssa i rätt svar på en specifik fråga, utan du får även förståelsen, så att du kan svara på en annorlunda fråga med liknanden innehåll. 
  • Vill ni beställa det diagnostiska provet nu, men inte svara på frågorna förrän senare går det bra. Det finns ingen tidsgräns då inköpta prov slutar fungera. Ett tips till dig som företagare är att du kan köpa prov för alla dina tekniker, så kan de få var sin inloggning när det närmar sig deras nycertifiering/omcertifiering. Det finns ingen begränsning för hur många prov du kan beställa vid en och samma beställning. 

​​SKVP har flera prov som går att beställa i webshoppen: 

  • Diagnostiskt prov (inför F-gascertifiering), enligt ovan.  Ett prov som används för att öva och kontrollera eventuella kunskapsluckor inför den obligatoriska personliga F-gascertifieringen. 
  • Kompetenskollen (inför Diplomering/kunskapsinventering) Som namnet antyder kan provet användas för den som är intresserad av att visa sin kompetens på den nivå  vi kallar Diplomerad tekniker, dvs ett bredare kompetens inom områdena systemkunskap (kyl & värmepumpsystem samt kringsystem som tex luftbehandling), affärsmannaskap, mätning & energieffektivisering, styr & reglerteknik. Den som är nyfiken att kolla vilka områden som behärskas bäst är välkommen att göra provet som en kunskapsinventering, antingen för sin egen skulle, eller för att inventera företagets personal. 
  • Rekryteringsprov i två svårighetsgrader. – Den som ska anställa och vill ha lite koll på kandidaters kunskaper inom kylteknik kan köpa ett prov anpassat för detta ändamål. 

Välkommen att göra branschens kunskapsprov. Webshoppen hittar du här - Webshop