Pussel_miljö1270x340

Orimligt att ställa värmepumpar mot kolkraft

2019-04-04

Det är absurt att ställa hållbara värmepumpar mot gammal fossil kolkraft. Att flera svenska kraftaktörer inte i tid ställt om till en hållbar produktion är deras ansvar, skriver Svenska Kyl & Värmepumpföreningens Per Jonasson idag i en debattartikel på altinget.se med anledning av diskussionen om att regeringens skatteförslag skulle öka användningen av värmepumpar och leda till en akut kapacitetsbrist för elförsörjningen.

I flera remissvar och i en debattartikel från Avfall Sverige, Energiföretagen och Energigas Sverige (Second-Opinion 14/3–19), har argumentet lyfts att ökad användning av värmepumpar skulle innebära en akut kapacitetsbrist för elförsörjningen. Problemet är att det stämmer helt enkelt inte. Det blir dessutom absurt att ställa moderna, högeffektiva och hållbara värmepumpar mot gammal fossil kolkraft. Som att det vore framtidens skyldighet att lösa gårdagens problem. Att flera svenska kraftaktörer inte i tid lyssnat till tidsandan och ställt om till en hållbar produktion är deras ansvar och ingen annans.

Skattesubvention ska reduceras

Sakfrågan rör det faktum att regeringen i promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik nyligen föreslog en reducering av skattesubventionering av kraftvärme producerad av fossila bränslen såsom gas- och kol. Syftet är att möjliggöra en snabbare omställning av kraftvärmeproduktionen i Sverige och att Sverige ska kunna nå de på området uppsatta klimatmålen. 

Genom att skattesubventionen tas bort hävdar Energiföretagen mfl. att kol- och gaseldade kraftverk riskerar att bli olönsamma och att när dess värme- och elproduktion försvinner riskerar effektbrist att uppstå och att situationen förvärras av att värmepumpar behöver kompensera för värmeproduktionsbortfallet.

Kol ska inte lösa effektbristen

Frågan om effektbrist i svenska storstäder är mycket viktig och något som alla inblandade aktörer bör ta på allvar. Här krävs samhälleliga insatser för att säkerställa att problemet hanteras, men det finns många andra lösningar än att fortsätta elda fossil gas och kol, exempelvis med satsningar på laststyrning. Att måla upp värmepumpar som en hotbild är däremot en återvändsgränd. I synnerhet då en rapport från Effsys Expand, Svenska Kyl & Värmepumpföreningens och Energimyndighetens samverkansprogram, nyligen konstaterade att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare prestandaförbättringar hos redan installerade värmepumpar och övergångar från elvärme till värmepumpar.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ser en framtid där samtliga energi- och värmeslag kommer att samverka i syfte att möjliggöra fossilfria städer och plusenergihus. Men på vägen dit behöver det ogrundade ifrågasättandet av konkurrerande tekniker att upphöra. De aktörer som står för lösningar som inte kommer att vara en del av framtidens hållbara samhälle måste ta sitt eget ansvar.

Per Jonasson, VD, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen