Villa_varme1600x340

Ökad försäljning av villavärmepumpar

2021-04-16

2021 har börjat bra för värmepumpbranschen. Det är främst försäljningen av värmepumpar för villamarknaden som har ökat kraftigt under första kvartalet. För marknadssegmentet ”fastighetsvärmepumpar" har det däremot varit en nedgång.

Trenden med ökad försäljning av luftvattenvärmepumpar har fortsatt och under första kvartalet, +23 procent jämfört med samma period förra året. Även frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar har ökat under första kvartalet med 11 respektive 2 procent. 

Total försäljning uppdelad på olika produktslag

  Q1
Totalt +9 %
Luft-vattenvärmepumpar +23 %
Frånluftsvärmepumpar +11%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) +2 %


Det är villavärmepumpförsäljningen som går framåt. Försäljningen har ökat med 11 procent. Marknaden för större fastigheter är trögare. Under första kvartalet 2021 minskade försäljningen inom detta segment med hela 26 procent.

- På villamarknaden ser vi ingen påverkan av Coronapandemin, men för större fastigheter verkar pandemin påverka försäljningen. Man är mer återhållsam med energieffektiva investeringar, säger Johan Barth, tf VD på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q1

  Villa Fastighet
Totalt +11 % -26 %
Luft-vattenvärmepumpar +25 %  
Frånluftsvärmepumpar +11 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) +4 %  


Under första kvartalet 2021 såldes värmepumpar för 2,0 miljarder kronor i Sverige, vilket är 2 procent mer än motsvarande period 2020.

Alla jämförelser är med samma period föregående år.

För ytterligare information: Johan Barth, tf vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: johan.barth@skvp.se