Magasin1270x340

Nytt nummer av Klimat finns att läsa nu!

2020-09-18

Årets tredje nummer av Klimat är ute nu. I nummer 3 kan du bland annat läsa om det rekordhöga trycket till yrkeshögskolans kyl- och värmepumputbildningar. Du kan också läsa om att branschens yrkesnomenklatur uppdateras och att Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2020 blir digital, detta och mycket mer! 

Klimat är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens eget nyhetsmagasin. Det innehåller nyheter, branschskvaller, försäljnings- och energistatistik mm. Nyhetsbladet skickas ut fyra gånger per år till alla medlemsföretag, alla riksdagsledamöter, regeringen, alla kommunala energi- och klimatrådgivare och andra som anmält intresse av att få det. 

Här finner du en länk till det senaste numret.

Om du är intresserad av att läsa tidigare utgåvor, finner du dem här. Du kan även kontakta kansliet info@skvp.se om du vill prenumerera på den tryckta utgåvan.