NYHET_KLIMAT_sommarfotter

Nyhetsmagasinet KLIMAT

2015-01-13


KLIMAT är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens eget nyhetsmagasin. Det innehåller nyheter, branschskvaller, försäljnings- och energistatistik m.m. Nyhetsbladet skickas ut fyra gånger per år till alla medlemsföretag, alla riksdagsledamöter, regeringen, alla kommunala energi- och klimatrådgivare och andra som anmält intresse av att få det. 

Om du är intresserad av att läsa magasinet, finner du de digitala versionerna här>>> Nyhetsmagasinet KLIMAT