gods_1600x340

Nya transportdokument och godsdeklarationsblanketter

2021-06-22

Nu kan du som medlem, informationskund samt abonnent på Svensk Kylnorm logga in och ladda ner våra nya transportdokument och godsdeklarationsblanketter. De nya blanketterna är framtagna och anpassad efter den nyligen reviderade faktablad 4. Godsdeklarationen används när farligt gods skall transporteras medan transportdokumentet är framtaget för transport av farligt avfall. Blanketterna är till stor del automatiserade. Vid val av köldbärare och köldmedium fylls nödvändiga uppgifter i automatiskt. Värdeberäknad mängd räknas även den ut per automatik. Observera att blanketterna måste öppnas i Adobe Acrobat Reader för att fungera korrekt.

Blanketterna finner du här. Vidare information för hur blanketterna skall användas hittar du i Svensk Kylnorm Faktablad 4.