Paragraf1020x340

Nya svenska f-gasförordningen – nu har den kommit

2016-12-07

Igår publicerades äntligen den nya svenska f-gasförordningen (SFS 2016:1128) på regeringens hemsida. Branschen har väntat länge och förväntningarna var stora. Här kommer en kort sammanfattning från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen av det viktigaste i innehållet.

Den nya förordningen träder till största delen i kraft vid årsskiftet (1 januari 2017) med några få undantag (16-20, 24, 27 §§). 

  • Ozonnedbrytande ämnen regleras i en egen förordning (SFS 2016:1129).
  • För föranmälan till tillsynsmyndighet ändras gränsen från 10 kg till 14 ton CO2e
  • För årsrapporteringen till tillsynsmyndighet ändras gränsen från 10 kg till 14 ton CO2e (vid summering av all läckagekontrollpliktig utrustning)
  • Årsrapporteringskravet gäller även mobil utrustning och anläggningar på fartyg.
  • Från 1/7 är det obligatoriskt med företagscertifikat även för företag som arbetar med mobil utrustning (Se även www.incert.se).
  • All information håller på att läggas upp på www.alltomfgas.se 

Vid frågor kontakta Johan Landé eller Per Jonasson på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen