Nya ROT-regler från 1 januari

2014-12-18


I oktober lämnade regeringen en proposition till Riksdagen angående förändringar i ROT-avdragets fakturamodell. Under hösten har propositionen beretts i Skatteutskottet, där alla partier, utom SD, varit överens. SD hade dock bara ett förslag till ändring i propositionen. Den 4 december röstades förslaget igenom i Riksdagen.

Lagen börjar gälla den 1 januari 2015, men de stora förändringarna finns det övergångsregeler för och kommer att tas i bruk den 1 april. Idag vid begäran om utbetalning från Skatteverket så ska följande uppgifter lämnas:

 • Utförarens namn, adress och organisationsnummer (eller motsvarande)
 • Kundens personnummer (eller motsvarande) 
 • Debiterad ersättning för ROT-arbete
 • Det belopp kunden betalt, samt betalningsdag
 • Det belopp utföraren begär utbetalt av Skatteverket


Från den 1 april 2015 ska följande uppgifter lämnas utöver de ovanstående:

 • Debiterad ersättning för material
 • Debiterad ersättning för det som vare sig är material eller ROT-arbete (kan vara arbetskostnad som inte är ROT-avdragsgrundande (resor, arbete som inte är utfört på kundens fastighet, maskinkostnad etc.)
 • Vad ROT-arbetet avsett
 • Antal arbetade timmar

Det som SD inte var överens med övriga partier om var den sista punkten, antal arbetade timmar. Här hade SD velat ha antalet fakturerade timmar. Hade det förslaget gått igenom så hade det varit svårt att sälja något till fast pris.

Förutom ovanstående så kommer också följande att gälla från den 1 april:

 • Alla ansökningar om utbetalning från Skatteverket ska ske elektroniskt. Det kan gå att få dispens och göra ansökan på pappersblankett. Ansökan ska i så fall vara Skatteverket tillhanda senast den 30 april 2015. Det går att få dispens i högst 6 månader.
 • Utbetalning ska ske till utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto. Tidigare har företaget kunna få utbetalning till det konto de uppgett till Skatteverket (oavsett om det tillhör företaget eller inte) eller fått en utbetalningslapp.


Det finns också en del andra småförändringar, läs om dessa i propositionen på Riksdagens hemsida

En stor fråga är om det nu kommer vara möjligt att fortsätta med schablonberäkning av arbetskostnaden. Vi kommer att inleda en dialog med Skatteverket omgående och återkommer med mer information snarast möjligt.