STOP1600x340

Nya förbud mot placerande på marknaden

2021-11-02

I f-gasförordningen (EU 517 2014) finns förutom nedtrappningen av mängden f-gaser som får placeras på marknaden inom EU även förbud som begränsar att vissa applikationer och produkter får placeras på marknaden (säljas). Den 1 januari 2022 träder två av dessa i kraft. 

Det första förbudet rör plugindiskar:

Kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk (hermetiskt sluten utrustning) som innehåller fluorkolväten med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 150. 

Det andra förbudet som blir aktivt vid årsskiftet rör större centraliserade kylsystem:

Centraliserade kylsystem med flera moduler för kommersiell användning med en nominell kapacitet på minst 40kW och som innehåller eller vilkas funktion kräver fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 150, detta gäller dock inte för den primära kylkretsen i kaskadsystem, i vilken fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential på mindre än 1 500 får användas.

Där den primära kylkretsen i kaskadsystem är den som arbetar med högre temperaturer. 

Förbuden rör placerande på marknaden och innebär därmed inget användningsförbud för de produkter som redan finns i drift.