happybuilder

Nya auktorisationen är öppen för ansökningar

2016-05-19

SKVP har under en period arbetat för en förbättrad auktorisation öppen för alla SKVP:s medlemmar. Efter ett gediget arbete har vi nu en väl genomtänkt auktorisation och tillhörande vägledning för en branschanpassad miljö- och kvalitetsmanual. 

Bättre anpassad mot ISO

En viktig del av arbetet kring den nya auktorisationen har varit kopplad till företagens kvalitets- och miljösystem. Då flera av våra medlemsföretag redan har etablerat de aktuella standarderna ISO 9001 och 14001 samtidigt som vi vet att standarderna är för komplexa för 

att anammas av framförallt mindre företag har vi arbetat för att ta fram en branschanpassad miljö- och kvalitetsmanual. Vi har därför tagit fram en vägledning till företagen för hur de kan arbeta fram en kvalitets- och miljömanual utan att behöva fördjupa sig i ISO-standarderna. De företag som redan arbetar efter ISO kan fortsätta göra det med ett antal branschspecifika tillägg. SKVP:s riktlinjer för hur miljö- och kvalitetsmanualen skall vara uppbyggd finns öppet tillgängligt på vår hemsida www.skvp.se/auktorisation

- Att ta fram en branschanpassad struktur för en miljö- och kvalitetsmanual som samtidigt kan anses likvärdig med ISO 9001 och 14001 har varit en utmaning. Resultatet tillvaratar ISO standardernas struktur  samtidigt som den är begriplig för de som inte har möjlighet att sätta sig in i hela ISO-systemet, säger Per Jonasson, VD för SKVP.

Nya och mer relevanta kompetenskrav

De tidigare kompetenskraven där det kräves en Diplomerad Kyl & Värmepumpstekniker har slopats och ersätts av ett system som bygger på vilken typ av beställargrupp som företaget arbetar emot, företag (B2B) eller privatpersoner (B2C). Företag som arbetar B2B bevisar sin kompetens genom att genomföra två stycken webbaserade blockprov. Företag som arbetar B2C måste istället ha minst en certifierad värmepumpinstallatör per arbetsställe.

Sökbar och synlig på hemsidan

Som ett Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag och medlem i SKVP är du extra synlig på SKVP:s hemsida. Det går att selektera ut och söka efter enbart auktoriserade företag. Under de auktoriserade företagens profilsidor kommer det framgå vilka olika, av SKVP verifierade, kompetenser som företaget innehar.

Ansök redan nu

Den nya auktorisationen är nu färdigutvecklad och du kan ansöka redan idag. Ansökningshandlingar finner du på vår hemsida www.skvp.se/auktorisation. Ni är naturligtvis varmt välkomna att kontakta oss med alla typer av frågor kring auktorisationen.