jfkheader

Ny version av JFK Online med demonstrationsfilm

2016-10-05

SKVP har i dagarna släppt version 1.3 av vår jämförelsekalkyl, JFK Online. JFK Online är en webbapplikation som jämför årskostnaden för uppvärmning med värmepump, pellets eller fjärrvärme. JFK tar in samtliga faktorer som påverkar kostnaden för uppvärmning. Genom att den arbetar med specifika data för varje kommun kan den ta hänsyn till de lokala elnäts- och fjärrvärmekostnaderna som varierar stort mellan kommunerna. JFK Online fungerar både för mindre fastigheter (villor) och större fastigheter (max 350GWh).

För att komma till webbapplikationen, tryck här.

Nyheterna i version 1.3.0 är som följer:

  • Uppdaterade fjärrvärmepriser och elnätspriser
  • Stöd för effektkundstariffer (max 350GWh) och därmed större fastigheter
  • Uppdaterad design
  • SCOP för bergvärme och jordvärme tar nu hänsyn till lokalt klimat
  • Uppdaterad ROT (30%)
  • Fastighetstyp väljs numer automatiskt

Vi har även tagit fram en kort demonstrationsfilm, se nedan.