VPutbildning

Ny värmepumpkurs 24-25/2

2016-02-10

Nu kan du bli certifierad värmepumpinstallatör enligt de nya reglerna i Förnybartdirektivet. Första kursen går den 24-25/2 2016 i Härnösand. Det är en provkurs som subventioneras av Energimyndigheten

Bakgrund

Bakgrunden till det nya certifieringssystemet som gäller för installatörer av värmepumpar, solel, solvärme och biobränsleanläggningar är RES direktivet 2009/28/EG som bl.a. säger att det i varje EU-land ska finnas ett utbildnings- och certifieringssystem för dessa.  Kunskapskraven är specificerade i Boverkets BFS 2015:4 CIN 2.

Certifieringen, som i Sverige ska vara ackrediterad av SWEDAC är frivillig.  Syftet med direktivet är att åstadkomma en ökad användning av förnybar energi för uppvärmning av mindre fastigheter i Europa. I Sverige gäller certifieringen för fastigheter med ett maximalt effektbehov vid DVUT på 20 kW.

Yrkeshögskolan i Härnösand har på uppdrag från Energimyndigheten tagit fram utbildningsmaterialet i samarbete med branschen.  INCERT AB avser att ackreditera sig för certifieringen i Sverige.

Certifiering ger konkurrensfördelar

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att marknadsföra den nya certifieringen mot slutkonsument, installatörer, tillverkare och andra aktörer på marknaden. Myndigheten planerar att göra det bl.a. genom annonser och information i massmedia och genom de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Som certifierad installatör kommer du och ditt företag också att marknadsföras på Boverkets webbplats, med länkar från bl.a. Energimyndigheten, och på INCERT AB:s hemsida över certifierade installatörer.  

Kursinformation Certifierad Värmepumpinstallatör

Pris:    3 900 kr exkl. moms. ( ordinarie pris ca 8000 kr ex moms) Kurslitteratur och prov ingår.
Tid:     24-25:e februari 2016. Start kl 9:00 den 24/2 och avslutning ca 16:00 den 25/2.
Plats:      Yrkeshögskolan i Härnösand, Gånsviksvägen 2, hus 2 (se karta i inbjudan)
Info & Inbjudan: Inbjudan Värmepumpkurs.pdf

Anmälan

Skicka in din anmälan via mail till maria.kalen@harnosand.se. Vi vill ha din anmälan så snart som möjligt men senast den 19 februari. Antalet platser är begränsat.  Vid anmälan ange namn, företag, faktureringsadress och organisationsnummer.

Nästkommande ordinarie kurstillfällen: 16-17/5 och 21-22/9

Kontaktpersoner:

Bengt Sandström, Yrkeshögskolan i Härnösand, 070-678 03 48, bengt.sandstrom@miun.se
Carina Högström, Yrkeshögskolan i Härnösand. 0611- 34 86 43, carina.hogstrom@harnosand.se
Anna Carlén, Energimyndigheten, 016-544 21 61, anna.carlen@energimyndigheten.se