Pilar1020x340

Ny vägledning för butiker

2018-05-07

F-gasförordningen ändrar förutsättningarna för butiksägares kyl- och frysanläggningar. Både hur man bör resonera vid nyinstallationer men även vad som är möjligt vid service och underhåll av äldre system.

För att underlätta planering av övergång till miljövänliga köldmedier i butikerna och hur dyra driftstopp, orsakade av köldmediebrist, kan undvikas har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tillsammans med Kyl och Värmepump Importörerna tagit fram en dynamisk vägledning som ger anpassade råd för aktuellt system baserat på branschpraxis och f-gasförordningen.

Klicka på skylten och testa redan idag!