Ny_utgava1600x340

Ny utgåva av Svensk Kylnorm, faktablad 4

2021-03-22

I februari skickades det nya faktablad 4 ut till alla som abonnerar på Svensk Kylnorm Faktablad. Faktablad 4 innehåller anvisningar och förklaringar av olika dokument som krävs när det gäller till exempel tillstånd och anmälan för transport av farligt gods och farligt avfall. Faktabladet innehåller även förklaringar av märkning och etikettering av gasflaskor, dunkar och fat.

Både regler kring hantering av farligt gods (ADR-S) och avfall/farligt avfall har fått nya regelverk som påverkar kyl- och värmepumpbranschen.  I nya utgåvan har därför lagstiftningen om transport av farligt gods och farligt avfall uppdaterats. För mer information om nya de nya regler som gäller för hantering av farligt avfall läs våra tidigare artiklar Avfallsproducenter och Från avfall till resurs.