EU_regler_AdobeStock(1)

Ny konsumentköplag från 1 maj

2022-05-10

En ny konsumentköplag började gälla 1 maj 2022

Den nya lagen innebär ett starkare skydd för konsumenterna.

En viktig förändring har gjorts beträffande reklamationsrätten.
Tidigare så hade konsumenten det största ansvaret att bevisa att ett fel på en vara var ursprungligt, bara det första halvåret var det säljarens ansvar.
Med den nya lagen förlängs säljarens ansvar från sex månader till de första två åren att kunna visa att felet på varan inte är med från början.

Den nya lagen har anpassats för att även omfatta varor med digitala delar och digitala tjänster.

Reklamationsrätten sträcker sig som tidigare över totalt tre år.

Reglerna i den tidigare lagen från 1990 gäller fortfarande för varor som konsument har köpt före den 1 maj 2022

Läs mer på Konsumentverkets hemsida.
Konsumentköplagen | För företagare | Konsumentverket
Konsumentköplagen 2020:260 (från 1 maj 2022) på riksdagens webbplats