Parkering1020x340

Ny försäkringsgivare för 2016/2017

2016-06-09

En ny försäkringsgivare som avser motorfordonsförsäkringen inför 2016/17 har upphandlats för föreningens medlemmar. Detta på grund av försämrat skaderesultat och höga skadeersättningar inom gruppen för föreningen. Försäkringsgivare denna gång är "Dina försäkringar", ett försäkringsbolag som finns lokalt representerat i hela Sverige.

Förbättringar i avtalet är självriskreducering vid djurkollison samt förbättrat maskinskadevillkor dessa moment ingår som standard, numera finns det också en möjlighet att teckna en assistansförsäkring i kombination med bilförsäkringen. Med anledning av höga skadeersättningar för tidigare period under 2015 så påverkar det premien, den blir dessvärre något högre i år.

Logga in på våra medlemssidor, så finns mer information att hämta under Medlemsförmåner - Fordonsförsäkring.