image4343

Nu nörjar de första KEYMARK-märkta värmepumparna att dyka upp

2016-11-22

Heat Pump KEYMARK är det nya europeiska produktcertifieringssystemet för värmepumpar. Efter fyra år av intensivt arbete av tillverkare, certifieringsorgan och testcenter börjar systemet att falla på plats. I dagsläget rör det sig om ca 58 certifierade värmepumpar. Värmepumpar från flera tillverkare är under beredning varför antalet certifikat bör öka markant inom den närmaste tiden.

Baserat på etablerat produktcertifieringskoncept

Ett axplock av det produktcertifieringssystem eller liknande som finns i Europa

Heat Pump KEYMARK ägs av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN men har tagits fram genom en gemensam ansträngning från olika intressenter inom den europeiska värmepumpbranschen. Genom ett transparent system som är öppet för alla certifieringsorgan, testcenter och tillverkare hoppas man kunna sluta med onödiga och upprepade tester för alla de olika certifieringssystem som finns runt om i Europa idag. Systemet har tagits fram för att vara kompatibelt med de allra flesta särkrav som finns i de olika medlemsstaterna. Det kan nämnas att KEYMARK systemet idag är ett av de dominerande produktcertifieringssystemen för såväl solpaneler som isolering och är således ett tidigare beprövat system. Fyra certifieringsorgan tillsammans med 8 testinstitut är idag godkända för att certifiera och testa enligt KEYMARKS kravspecifikation.

Standardiserat och ackrediterat

Heat Pump KEYMARK är ett så kallat ISO typ 5 i enlighet med standarden ISO17065. En stor del av dess styrka är att det baserar sig helt och hållet på etablerade standarder för testning av värmepumpar (ex. EN14825, EN14511, EN12309-5, EN16147, EN12102). Dessutom måste certifieringsorganen såväl som testinstituten måste vara ackrediterade för uppgiften.

Test av modellserier

Precis som KEYMARKS föregångare, EHPA Quality Label, kommer det finnas möjlighet att certifiera modellserier utan att man behöver testa varenda modell. En stor skillnad från QL är att systemet även inkluderar så kallad Factory Production Control (FPC) vilket innebär årliga inspektioner hos tillverkaren för att säkerställa kvalitén vid tillverkningen. Värt att notera är att KEYMARK inte är ett ”prestandamärke” dvs. det finns inga krav på produkternas verkningsgrad utöver Ecodesign. Syftet är istället att säkerställa kvalitén och trovärdigheten hos tillverkaren och därmed säkerställa att den prestanda som tillverkaren uppger faktiskt är att lita på.

Morgan Willis, som deltagit som representant för SKVP i arbetet med KEYMARK, kommenterar:

 

- Efter många möten och diskussioner men framförallt ett gediget arbete från arbetsgruppen för KEYMARK börjar vi nu äntligen få se KEYMARK-certifierade produkter. Utmaningarna har varit många där det största problemet troligtvis varit att få till ett system som kan accepteras som ersättare till de etablerade certifieringssystemen. Det hårda arbetet har inte varit förgäves. Systemet vi nu har på plats ser ut så som man vill att ett riktigt certifieringssystem skall se ut. Tester baserat på vedertagna standarder med ackrediterade testinstitut och certifieringsorgan. Jag hoppas nu att vi får se många nya KEYMARK-märkta produkter. Vad jag åtminstone vet är att förutsättningarna för detta är mycket goda!

Stiebel Eltron en av de första

Stiebel Eltron blev en av de första att få en av sina värmepumpar KEYMARK-märkta. Dr Johannes Bruggman, utvecklingschef inom Förnybar energi på Stibel Eltron om varför de valt att produktcertifiera enligt KEYMARK.

- Jämfört med en av de nationella produktmärkningarna är KEYMARK svårare att att kvalificera sig för eftersom fler krav måste upprätthållas. Men med tanke på att det det annars kanske krävs fyra eller fem nationella certifikat är KEYMARK värt den extra ansträngningen.

Övergångsperioden snart slut

För att underlätta övergången för de tillverkare som certifierat produkter enligt något av de nu etablerade produktcertifieringssystemen MCS, NF-PAC, QL, ECC finns möjlighet till ett förenklat förfarande när de ansöker om KEYMARK. Möjligheten kommer dock upphöra 31 mars 2017 varför det börjar bli bråttom för de tillverkare som önskar ta tillvara på möjligheten. Tillverkare som önskar ansöka om Heat Pump KEYMARK kontaktar något av de certifieringsorgan som listas ovan eller läs mer på www.heatpumpkeymark.com