Nyckel

Nu lägger vi grunden för ett framgångsrikt 2016

2015-11-26

Det är nu hög tid att fördela den nog så viktiga marknadsbudgeten. Vilka vill vi nå? I vilka medier ska vi synas? Ska vi synas digitalt, i print eller bådadera? Vad vill vi åstadkomma och hur går det att mäta? Funderingarna är flera och förutsättningarna stora. Med KYLA+ Värmepumpar når ditt företag ut till kyl- och värmepumpbranschens alla aktörer i Skandinavien, såväl installatörer och serviceföretag som konsulter, beställare och slutbrukare. 

Vad innebär det egentligen att annonsera i KYLA+ Värmepumpar? Läs mer och ta del av våra annonsörsreferenser i Mediaplan 2016_KV.pdf eller kontakta Mattias Penninger på vår annonsavdelning för närmare information.  Mattias når du lättast genom att ringa 08-762 75 12 alt. maila mattias.penninger@skvp.se.