normb

Nu finns Normbrunn-16 publicerad

2017-02-17

SGU har i samverkan med Socialstyrelsen, RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och branschorganisationerna Geotec, Avanti och SKVP utarbetat "Vägledning för att borra brunn", också kallad Normbrunn –16, en vägledning som stöd för borrentreprenörer, tillståndsgivare och fastighetsägare.

Normbrunn –16 är en uppdatering av "Att borra brunn för energi och vatten – en vägledning", också kallad Normbrunn –07. Mycket av innehållet i Normbrunn –16 är sig likt från föregående version. Nya delar som tillkommit är bland annat borrning i förorenade områden, borrning i vatten-skyddsområden och borrning av större anläggningar.

Normbrunn -16