Checklist1020x340

Nu är det klart - Egenkontrollprogram och checklistor

2017-11-22

Sedan 1 juli ska alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning, registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. Alla företag som registrerar sig ska ha ett egenkontrollprogram anpassat efter sin verksamhet.  SKVP har tillsammans med Svensk Dataförvaltning (SDF) arbetat fram materialet. På medlemssidorna under ”Dokument/Egenkontroll Elarbeten” finns följande tillgängligt:
 

Skrivbara Checklistor och blanketter

 • Serviceprotokoll - Mindre Arbeten
 • Serviceprotokoll - Kontroll av utfört arbete
 • Kompetenskort
 • Avvikelserapport
 • Kontaktpersoner Företaget
 • Kontaktpersoner Registrerad elinstallatör
 • Kontaktpersoner Tekniker med kontrolluppgift


Mall med hjälptexter – Egenkontrollprogram B Auktorisation

Mallen som även innehåller en del ”hjälptexter” är i Word-format har utformats i enlighet med Elsäkerhetsverkets förslag på innehåll och är uppdelad i åtta kapitel enligt följande:

 1. Allmänt
 2. Kompetens
 3. Organisation
 4. Planering av elinstallationsarbete
 5. Utförande
 6. Kontroll av elinstallationsarbete
 7. Uppföljning av egenkontrollprogram
 8. Bilagor

Så har ni inte registrerat er på elsäkerhetsverkets hemsida – gör det!

Har ni inget egenkontrollprogram – använd mallen och sätt ihop ert företags egenkontrollprogram. För B Auktorisation är det mindre komplicerat än många tror.

Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till Johan Landé, johan.lande@skvp.se.