Hurry1020x340

Nu är det bråttom - R404A!

2017-05-18

Du har säkert ett antal kunder som nyttjar en eller flera anläggningar med R404A (eller R507) som köldmedium. Om mindre än tre år kommer dessa anläggningar inte längre att kunna servas, i alla fall inte om de är på över 10 kg fyllning och kräver påfyllning av nytt köldmedium.

Från och med den 1 januari 2020 träder nämligen F-gasförordningens förbud för påfyllning av köldmedier med ett GWP-värde överstigande 2500 ikraft. De vanligaste förekommande köldmedierna som påverkas av detta är R404A och R507. Den teoretiska räddningsplankan – att fylla på återvunnet och regenererat köldmedium – ska vi inte sätta något större hopp till eftersom det är ytterst oklart om något sådant kommer att finnas tillgängligt och i så fall hur mycket det skulle kosta. 

Därför är det bråttom nu att informera kunderna om vad som gäller och planera för eventuella åtgärder. I all enkelhet:

  • Informera kunden om förordningens krav.
  • Identifiera vilka anläggningar som berörs.
  • Kontrollera statusen på dem.
  • Utred vilken konsekvens ett haveri får när påfyllnadsförbudet är i kraft.
  • Fundera på om det finns anläggningar som ska skrotas, konverteras eller ersättas.
  • Ge förslag på relevant åtgärd.
  • Planera in när åtgärden lämpligast görs.

Om dina kunder blir varse om ovanstående ”fem-i-tolv”, det vill säga under 2019, och behöver hjälp finns risk att du inte hinner med alla uppdrag utan får släppa kunden till en kollega. I sämsta fall hamnar kunden i en sits där kritisk verksamhet riskeras eftersom ingen har tid för denne, ett scenario som vi alla måste arbeta för att undvika. 

Du hittar en massa matnyttig information på www.alltomfgas.se som kan vara till hjälp i din kommunikation med kunden och för utbildning av den egna personalen. Om du är osäker på vad som gäller för en viss anläggning eller ett visst köldmedium kan du till exempel använda dig av ”Anläggningskollen” på hemsidan för att reda ut frågan. 

Så – boka in ett möte med din kund och gör en ordentlig genomgång av läget. Och gör det NU.